• Contact Email

    learntospeakcreole@gmail.com

  • Learn Haitian Creole

    Aprann Kreyòl Ayisyen

  • Say Hi!

Diksyonè Kreyòl Vilsen (Creole Edition) Paperback - Learn Haitian Creole | Aprann Kreyòl Ayisyen |

Diksyonè Kreyòl Vilsen (Creole Edition) Paperback

$24.50

Category: Tag:

Description

Affiliate disclosure! This page may contain affiliate links. As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Clicking on these links will not cost you any extra fees.

Diksyonè Kreyòl Vilsen se premye diksyonè monoleng ki pibliye nan lang Kreyòl. Jodi a, li rive nan twazyèm edisyon. Nan men elèv yo li se yon zouti pou devlope vokabilè, aprann (osinon klarifye) konsèp ki enpòtan nan devlopman akademik yo, ni nan lekòl, ni lakay.

Liv la gen yon definisyon nan diferan domèn akademik pou elèv nan tout nivo K-12. Gen definisyon ki nan “corpus” regilye pou kominike toulejou epitou, anplis gen definisyon nan diferan domèn, tankou syans, matematik, etid sosyal, literati … elatriye.

Diksyonè Kreyòl Vilsen ede elèv yo aprann plis, konprann plis epitou devlope ladrès pou prepare ekzamen. Tout sal-de-klas te dwe genyen kèk liv referans pou elèv yo konsilte lè yo ap fè travay endepandan. Diksyonè sa a te dwe youn nan liv ki disponib nan klas ni primè, ni segondè.

20,000 entries and definitions in Haitian Creole. Perfect binding.

 

Available on Amazon

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *