• Contact Email

    learntospeakcreole@gmail.com

  • Learn Haitian Creole

    Aprann Kreyòl Ayisyen

  • Say Hi!

Haitian Creole Dialogue (meeting someone) - Learn Haitian Creole | Aprann Kreyòl Ayisyen |

haitian creole dialogue

Haitian Creole Dialogue (meeting someone)

English and Haitian Creole dialogue when meeting someone.

This video covers common sentences used during conversations when meeting someone new or an acquaintance.

Dialogue when meeting someone = Dyalòg lè ou rankontre yon moun

Hello, my name is Marie or Mary = Alo, mwen rele Marie

Hello, my name is Jean = Alo, mwen rele Jean

Where are you from Jean? = Ki kote ou soti Jean? oswa “kote ou soti Jean?”

I am from Haiti. And you? = Mwen soti Ayiti. E ou menm?

Nice to meet you Jean = Mwen byen kontan rankontre ou Jean

You too = Ou menm tou

This section is when you see someone you already know: 

Hey Jean = Hey Jean

Hey Marie/Mary = Hey Marie

What’s up man? = Sak pase monchè? (My dear = Monchè -male only)

I am good. What’s up? = Machè (my dear – female only) nou la. Sak pase?

What’s happening? = Sa kap fèt?

Nothing at all = Anyen menm

Long time no see = Sa fè lontan nou pa wè

I know. How is everything? = M (mwen) konnen. Kijan bagay yo ye?

Everything is fine. How about you? = Tout bagay byen. E pou ou?

I am good. Thanks (thank you) = Mwen byen mèsi

It was nice to see you = Mwen (te) (byen) kontan wè ou

Me too = Mwen menm tou

Good morning Matthew = Bonjou Matthieu

Good morning Melissa = Bonjou Melissa

Good afternoon Matthew = Bon apre midi Matthieu

Good evening Matthew = Bonswa Matthieu

Good evening Melissa = Bonswa Melissa

How are you? = Kijan ou ye?

I am fine. Thank you (thanks) = Mwen byen. Mèsi

And you? = E ou menm?

I am great = Mwen trè byen

Ok I am (I’m) leaving = E byen m ale (wi)

Ok goodbye, see you = Okay orevwa, na wè

Ok goodbye, see you later = Okay orevwa, na wè pita

Pronunciations for Haitian Creole dialogue video

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *