• Contact Email

    learntospeakcreole@gmail.com

  • Learn Haitian Creole

    Aprann Kreyòl Ayisyen

  • Say Hi!

Tag: five senses

five senses

Five Senses (Senk Sans)

Five senses = Senk Sans Sight = Vizyon or Wè Hearing = Tande Smell = Santi (Sant) Pran Sant Taste = Goute (Gou), Pran Gou Touch = Manyen or Touche I see the mountains = Mwen wè  montay yo or Mwen wè mòn yo My eyesight is not good = Vizyon m pa bon Blind = Avèg […]