• Contact Email

    learntospeakcreole@gmail.com

  • Learn Haitian Creole

    Aprann Kreyòl Ayisyen

  • Say Hi!

Luc Vizite Jakmèl (Haitian Edition) Hardcover – Large Print, October 31, 2020 - Learn Haitian Creole | Aprann Kreyòl Ayisyen |

Luc Vizite Jakmèl (Haitian Edition) Hardcover – Large Print, October 31, 2020

$21.99

Description

Affiliate disclosure! This page may contain affiliate links. As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Clicking on these links will not cost you any extra fees.

Luc vizite Jakmèl, Ayiti pou premye fwa pandan epòk kanaval la. Luc tèlman anvi amize li menm jan ak tout moun nan defile a, ke li kite kay granpè ak granmè li san yo pa konnen.

Yon ti avanti inatandi kòz Luc pèdi nan vil Jakmèl. Fòk Luc jwenn wout pou li retounen lakay granparan li yo pou li pa pran nan plis pwoblèm.

Dekouvri bèl kanaval atistik Jakmèl la nan pwen de vi Luc, ki renmen avanti anpil. Liv sa ap pèmèt jèn lektè aprann de kanaval Jakmèl ki selebre bote ak kilti Ayisyen.

Nan fen liv sa, gen twa paj adisyonèl ke timoun ou ka kolore. Paj desen yo demontre kilti Ayisyen.

Available on Amazon

This book is also available in English under Luke Visits Jacmel

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *