• Contact Email

    learntospeakcreole@gmail.com

  • Learn Haitian Creole

    Aprann Kreyòl Ayisyen

  • Say Hi!

Dreaming Big / Yon Vye Moso Chabon (Bilingual English-Haitian Creole) (Creole Edition) Paperback - Learn Haitian Creole | Aprann Kreyòl Ayisyen |

Dreaming Big / Yon Vye Moso Chabon (Bilingual English-Haitian Creole) (Creole Edition) Paperback

$7.50

Category:

Description

Affiliate disclosure! This page may contain affiliate links. As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Clicking on these links will not cost you any extra fees.

Liv sa a, Yon Vye Moso / Dreaming Big se youn nan liv Koleksyon Bon Sitwayen bileng Kreyòl / Anglè pou nivo PreK-K. Se yon istwa sou ki jan lè ou gen konfyans nan tèt ou, ou ka fè sa ou vle, ou ka chanje sa ki bezwen chanje, epi, ou ka bay bon egzanp pou lòt moun suiv. Liv sa a disponib an gwo fòma pou lekti an gwoup.

Available on Amazon

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *